Villa Pod Menhirem vyrůstá na pozemku, který byl již osídlen v 8. století před naším letopočtem. Před započetím výkopových prací byl proveden řádný archeologický průzkum, který odhalil nálezy ze zemědělského pravěku a bylanské kultury starší doby železné (800 – 450 let př. n. l.). Jednalo se o talíře, misky nebo dokonce zbytky ohniště.
 

ECC
Batelovska
Villa pod menhirem
Architekti